Fonamentació teòrica del model de l'Economia del Bé Comú des de la perspectiva organitzativa

Joan Ramon Sanchis-Palacio, Vanessa Campos-Climent

Resumen


L'Economia del Bé Comú EBC representa un model, que sense qüestionar la llibertat del mercat, proposa una visió més humana de l'economia, a través del bé comú i la cooperació. Es tracta d'un model global i integral que s'està desenvolupant sobre tot en el camp de la microeconomia. L'objectiu del treball és, després d'identificar les característiques bàsiques del model EBC, justificar els seus fonaments teòrics des del punt de vista organitzatiu, en particular, des de la Teoria dels Stakeholders. El Balanç del Bé Comú, com a eina que serveix per a implementar el model EBC, utilitza una Matriu de doble entrada, que serveix per a mesurar l'aportació de les empreses a la consecució dels principis dels drets humans a través de la seua relació amb els stakeholders.


Palabras clave


Economia del Bé Comú; Balanç del Bé Comú; Matriu del Bé Comú; Economia de l'Empresa; Stakeholders

Texto completo:

PDF