Literature Review on Cultural Governance and Cities

Jordi Baltà Portolés, Vesna Čopič, Andrej Srakar

Resumen


ABSTRACT: This article, written by Vesna Čopič, Andrej Srakar and Jordi Baltà, examines recent literature in the field of cultural governance, with particular emphasis on its implications for local cultural policies.

Keywords: Cultural governance, cultural policy, cities, local governments, decentralisation, governance.

-

RESUM: Aquest article, escrit per Vesna Čopič, Andrej Srakar i Jordi Baltà, analitza la bibliografia recent en l'àmbit de la governança cultural, amb especial èmfasi sobre les seues conseqüències en les polítiques culturals locals.

Paraules clau: governança cultural, política cultural, ciutats, administracions locals, descentralització, governança.

-

RESUMEN: Este artículo, escrito por Vesna Čopič, Andrej Srakar y Jordi
Baltà, examina la bibliografía reciente en el ámbito de la gobernanza cultural, con especial atención a sus repercusiones en las políticas culturales locales.

 

Palabras clave: gobernanza cultural, política cultural, ciudades, administraciones locales, descentralización, gobernanza.


Palabras clave


Cultural Governance, Cultural Policy, Cities, Local Governments, Decentralisation, Governance

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.1.8

Copyright (c) 2014 kult-urkult-ur | ISSN: 2386-5458 | kult-ur@uji.es

          

Todos los contenidos de la revista kult-ur se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0. España (CC-BY-NC 3.0 ES), salvo indicación contraria.